Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Definicje

Administrator – Sylwia Wojciechowska, ul. Wiązana 50D, 04-680 Warszawa

Strona Internetowa – strona internetowa pod adresem https://www.geodeciwarszawa.com.pl

Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)

Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony Internetowej

 

 1. Dane Osobowe
  • Użytkownik może przekazywać swoje Dane Osobowe Administratorowi za pośrednictwem Strony Internetowej poprzez dostępny na niej formularz kontaktowy. Danymi Osobowymi mogą być w szczególności imię i nazwisko Użytkownika, adres jego poczty elektronicznej i telefon kontaktowy.
  • Administratorem Danych Osobowych Użytkownika jest Administrator. Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Dane Osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieuprawnione. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.
  • Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
  • Administrator nie udostępnia Danych Osobowych stronom trzecim, chyba, że (i) zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Użytkownikiem i (ii) jedynie w przypadku, gdy ich przekazanie jest niezbędne do realizacji zleconego przez Użytkownika zadania.
  • Użytkownikowi przysługuje prawo do:

– żądania dostępu do swoich danych,

– żądania sprostowania swoich danych,

– żądania usunięcia swoich danych,

– żądania do ograniczania przetwarzania swoich danych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

– przenoszenia swoich danych,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych, jeżeli Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora.

 

 1. Pliki Cookies
  • Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Urządzeniem końcowym Użytkownika są na przykład komputer, tablet, smartfon. Pliki cookies mogą być odczytywane przez Stronę Internetową.
  • Informacje zawarte w plikach cookies, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, są wykorzystywane w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej.
  • Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji jednak korzystanie ze Strony Internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
  • Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu na urządzeniu końcowym Użytkownika poprzez właściwe funkcje przeglądarki internetowej wykorzystywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika lub inne programy służace do tego celu.